YEŞİL GEZGİNLER

Çevre Koruma, Sürdürülebilir Tarım ve Çevre Dostu Turizm Hareketi

Yeşil Gezginler Projesi

Projemiz, adeta bir çağrı niteliği taşıyor. Yeşil Gezginler, sürdürülebilir bir gelecek için bireylerin ve toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini hedefliyor.

Proje, çeşitli etkinlikler, eğitimler ve bilinçlendirme kampanyaları aracılığıyla katılımcıları çevre konularında bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Yeşil Gezginler, sadece sorunları tanımlamakla kalmayıp, aynı zamanda çözüm odaklı projelerle de öne çıkıyor. Bu kapsamda, iklim değişikliğine karşı alınması gereken tedbirler, karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir sanayi üretimi ve sürdürülebilir enerji kullanımı, atık azaltma, geri dönüşüm ve yeşil alanları artırma gibi konularda pratiğe dönük toplumda büyük bir heyecan yaratmayı planlıyoruz.

Yeşil Gezginler projesi olarak; okullar, işyerleri ve yerel topluluklarla işbirliği yaparak çevre dostu alışkanlıkları teşvik edecek etkinliklere imza atmaya hazır. Bu sayede, sadece projemize katılanlar değil, etrafımızdaki herkes çevre konularında bilinçlenmiş olacak.

‘Yeşil Gezginler’, sadece bir proje değil, aynı zamanda bir hareket.  7’den 77’ye, çevreye duyarlı, doğaya ve onun bir parçası olan hayvanlara, börtü böceğe, bitkiye, ağaca, kısacası temiz bir dünya için gerekli olan bütün unsurlara saygılı bir Türk toplumu yaratmak için yola çıkan bir hareket.

PROJENİN ADI:

YEŞİL GEZGİNLER

 PROJENİN İÇERİĞİ:

Proje, ülkemizde çevre bilincine henüz tam olarak sahip olmayan toplum kesimlerini bilinçlendirmek ve toplumda çevre duyarlılığı yaratmayı hedefleyen bir kampanyadır.

Biri Çevre Gazetecisi, diğeri bilim insanı iki kişiden (teknik ekip hariç) oluşan ‘Yeşil Gezginler’ ekibi, güneş panelleriyle donatılmış elektrikli otomobilleriyle Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak, toplumun her kesimine; iklim değişikliği başta olmak üzere, geleceğimizi tehdit eden çevresel sorunları anlatmayı ve çalışmalaını geleneksel ve sosyal medya aracılığıyla tüm Türkiye’ye duyuracak

PROJENİN AMACI:

Bu kampanya, gerek yüzyüze yapılacak görüşmeler, gerekse de geleneksel ve sosyal medya araçlarıyla toplumumuzu çevresel sorunlar konusunda bilinçlendirmeyi ve çevre duyarlılığı konusunda bir dönüşüm başlatmayı amaçlamaktadır.

PROJENİN SÜRESİ:

Projeyi, belirli aralıklarla 2024 ve 2025 yılına yaymayı planlıyoruz. Projenin her periyodu 12 ay sürecektir.

ANA KONU:

 Projemiz, küresel ve yerel düzeyde yaşanan çevresel sorunlara odaklanarak, bu sorunların nedenleri, etkileri ve çözüm yolları üzerinde bilimsel bir perspektifle derinlemesine bir inceleme sunmaktadır. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilik gibi temel konular, projemizin ana odak noktalarını oluştururken, bu sorunlara yönelik çözümleri bilimsel ve teknolojik açıdan değerlendiriyoruz.

ALT KONULAR:

Projemiz kapsamında ele alınacak ve ziyaret edilecek yerlerde detaylı bir şekilde işlenecek olan konular şunlardır:

İklim Değişikliği:

Dünya genelindeki iklim değişiklikleri, bu değişikliklerin nedenleri ve etkileri, bireylerin ve toplumların iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü.

Sürdürülebilir Tarım:

Tarımın çevreye olan etkileri, sürdürülebilir tarım uygulamaları, organik tarımın önemi ve geleceğe yönelik tarımsal çözümler.

Fosil Yakıtlar ve Zararları:

Fosil yakıtların çevresel etkileri, hava ve su kirliliği, sera gazları salınımı, alternatif enerji kaynaklarına geçişin önemi.

Yenilenebilir Enerji:

Güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajları, bu kaynakların kullanımının teşvik edilmesi, sürdürülebilir enerji politikaları.

Kaynakların Verimli Kullanımı:

Su, enerji, gıda ve diğer doğal kaynakların etkili ve verimli bir şekilde nasıl kullanılabileceği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi ve kaynak tasarrufu.

Karbon ayak izinin azaltılması:

Gittiğimiz her yerde, karbon ayak izinin azaltılması konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Katılımcılara, günlük yaşamlarında ve iş süreçlerinde karbon ayak izlerini azaltmaları için pratik öneriler sunacak ve bu konuda bilinçlenmelerini sağlayacak bilgiler sunacağız.


Çevreci Ulaşım:

İş dünyasında ve bireylerde çevre dostu ulaşım yöntemlerine geçişi teşvik etmek, Kurumsal işletmelere fosil yakıtlı araçlardan vazgeçerek elektrikli ve hibrit araçlara geçişi, bireylere de toplu taşıma kullanımının önemini ve bisiklet gibi çevre dostu araçların faydalarını anlatmak.

Toparlayacak olursak;

Projede aşağıdaki konulardan bahsedeceğiz

Okullarda:

 “İklim değişikliği nedir, nasıl meydana gelir, etkileri ve sonuçları. Ülkemiz nasıl etkileniyor? Birey olarak iklim değişikliğinin önüne geçmek için neler yapabiliriz? Karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izimizi nasıl azaltabiliriz? Bir yerden bir yere yürüyerek ve bisiklet kullanarak gitmenin önemi ve faydaları. Kaynakların verimli kullanımı ve tasarrufun önemi. Ormanları korumanın ve ağaçlandırmanın önemi”

Sanayi kuruluşlarında:

“Endüstriyel  faaliyetlerde çevreye duyarlı olmanın önemi. Üretim süreçlerinin planlanması aşamasında, atıkların ve emisyonların minimum seviyeye indirilmesi. Sürdürülebilir malzeme ve kaynak kullanımıyla çevresel etkinin azaltılması. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin gerekliliği, fosil yakıtlı araçlar yerine elektrikli araçlarla çalışmanın önemi.”

Çiftçi ziyaretlerinde:

Tarımın çevresel etkilerini azaltmak amacıyla sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemi. Organik ve iyi tarım uygulamalarının, toprak ve insan sağlığına ve biyoçeşitliliğe olan olumlu etkileri. Vahşi sulamanın su kaynakları ve çevre üzerindeki etkileri ve sürdürülebilir su kullanımı stratejileri. Gübre ve pestisit kullanımının çevresel etkileri. Organik ve entegre zararlı yönetimi gibi çevre dostu tarım uygulamalarının önemi.

Belediyelerde:

Belediyenin kentsel planlama süreçlerinde çevresel etkileri azaltacak stratejilerin benimsenmesi. Yeşil alanların korunması ve sürdürülebilir kent projelerinin hayata geçirilmesi. Atık yönetimi politikalarının güçlendirilmesi, geri dönüşüm altyapısının geliştirilmesi.Toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımının teşvik edilmesi.Elektrikli araç altyapısının oluşturulması ve fosil yakıtlı araçların azaltılması. Belediyenin yeni ağaçlandırma projelerini hayata geçirmesi. Halkın katılımını teşvik eden çevre dostu etkinliklerin düzenlenmesi.

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ

Bu çalışmalarımızın dışında, hem yerel halkın projeye katılımını sağlayabilecek, hem geleneksel medya hem de sosyal medyada dikkat çekip, izlenmeyi ve basın ilgisini artırabilecek çalışmalarımız olacak. Bunlardan bazıları şöyle:

– Çevre temizliği kampanyası

– Geri dönüşüme katkı kampanyası

– Güzel çevreler fotoğraf yarışması

– Çevre dostu yerel yönetimlerin, okulların ve işletmelerin tanıtılması ve böylece diğerlerinin teşvik edilmesi

– Çevreyle ilgili konser ve festivallerin düzenlenmesi

– Doğal besinlerle beslenmeyi teşvik edecek etkinlikler (Yemek yarışmaları, kahvaltılar, yemek tanıtımları)

– İsraf önleme kampanyaları

-Çevre temalı grafiti ve duvar resmi çalışmaları

– Elektrikli araç tanıtımları

– Elektrikli araç yarışmaları

– Çevre dostu ürün tanıtımları

 – Okullarda çevre içerikli bilgi yarışmaları düzenlenmesi

– Fidan dağıtımı etkinlikleri

HEDEF KİTLESİ:

Projemiz, bilim ve teknoloji temelli yaklaşımlar kullanarak çevre sorunlarını anlamayı amaçlamakta ve sürdürülebilir kalkınma ile çevre koruma konularında bilgi sahibi olmak isteyen geniş bir kitleyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, ilk ve ortaöğretim öğrencileri, her eğitim seviyesinden bireyler, kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan vatandaşlar, KOBİ ve üst ölçekli üretim yapan işletmeler, tarım ve hayvancılıkla uğraşan bireyler ve yerel yönetimler başlıca hedef kitlemizi oluşturmaktadır.